ADSM yönetmeliğinde ki yaptırımların uygulanması

13-01-2016

ADSM yönetmeliğinde ki yaptırımların uygulanması 01.06.2016 tarihine ertelenmiştir

Bilindiği üzere 03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aynı isimli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Adissad Yönetmeliğin ertelenmesi için girişimlerde bulunmuştur.

Mülga Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi alarak faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının meri Yönetmelikte istenen bina durumu ve fiziki standartlar dışında kalan personel, araç-gereç, tıbbi cihaz ve donanım gibi diğer standartlar bakımından en geç 30.10.2015 tarihi mesai bitimine kadar uyum sağlamaları gerektiği 20/04/2015 tarihli ve 657 sayılı genel yazımız ile duyurulmuştu. Uyum sürecinde sahada yaşanan sıkıntılar ve İl Sağlık Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda bu sürenin 01.06.2016 tarihine kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.