Hakkımızda

Ağız, Diş Sağlığı Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Derneği

Bizleri harekete geçiren, motive eden asıl güç; yeryüzünde varolan tüm canlılara karşı duyduğumuz içten sevgi ve merhamettir. Özbenliğimiz ve yaşadığımız coğrafyadan başlayarak, yeryüzündeki her birey ve topluluk; inancına, rengine, görüşüne, statüsüne bakılmaksızın ve hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın ruhu, bedeni ve sosyal çevresi ile ilgi alanımızı oluşturmaktadır. Diğergam, duyarlı, insaf sahibi, önyargısız, iyi niyetli, hesapsız ve saf duygulara sahip, dürüst ve adil olan herkes yol arkadaşımız, her kurum veya kuruluş paydaşımız, proje ortağımızdır.

Ağız, Diş Sağlığı Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Derneği ( ADİSSAD ) ağız ve diş sağlığı sektöründe faaliyet gösteren diş merkezleri, diş poliklinikleri ve dişhekimi muayenehanelerinin dayanışma içinde problemlerini çözmek, en son ve modern tekniklerin kullanılması için üyelerine yol göstermek, resmi ve özel kurumlar nezdinde dernek üyelerimizi temsil ederek haklarını aramak, hizmet kalitelerinin artırılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. Bir tarafta özel diş hekimliği hizmeti sunan kurumların sayısı devamlı olarak artmakta ve halka ağız ve diş sağlığı konusunda modern donanımları ile hizmet vermek isteyen özel sağlık kuruluşları, diğer tarafta ağız ve diş sağlığı hizmeti almayı bekleyen milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Bu unsurları bir araya getirerek ihtiyaç sahiplerine optimum fiyatlarla SGK & Sağlık Bakanlığı & ADİSSAD işbirliği ile en uygun hizmeti vermek kamu yararı açısından önemli bir hizmet olacaktır.

Bu bağlamda ADİSSAD’ın Birincil Hedefleri aşağıdaki gibidir:
- Ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarının ve diş hekimlerinin haklarını savunmak ve korumak,
- Son yıllarda Sağlık alanında yapılan reformların diş hekimliği alanında da gerektiği şekilde yapılmasını sağlamak, hızlandırmak, katkıda bulunmak, bu amaçla Çalışma Bakanlığı (SGK) ve Sağlık Bakanlığı arasında gerekli görüşme ve işbirliği yapmak, devletle makul koşullarda süratle anlaşma yapabilmek,
- Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren kişi ve kurumların koordineli şekilde çalışarak bilinçli ve disiplinli ilerlemesi için teşvikte bulunmak, modern cihazlar ile çağdaş dişhekimliği hizmetinin verilmesini sağlamak,
- Diş hekimlerine saygın kişiliklerini yeniden kazandırmak,
- Diş Hekimlerinin Oda ile yaşadıkları sorunların çözümünde etkin rol oynamak,
- Üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmak
- Ağız ve Diş Sağlığı hakkındaki kanun, tüzük ve yönetmelikteki olumsuz maddeleri kaldırmak,
- Daha estetik daha işlevsel tabelalara sahip olabilmek,
- Ağız ve Diş Sağlığı konusunda halkın menfaatine olan bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak,
- Uluslararası alanlarda Türk Diş Hekimliğinin daha güçlü temsil edilmesini sağlamak,
- Dental Sağlık Turizminin ülkemizde hak ettiği yere gelmesini sağlamak, bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı onaylı ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kurumlarla fuar organizasyonları gerçekleştirmek,
- Derneğe ait bir yayın organı vasıtasıyla da üyelerimize ADİSSAD ve üyelerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yanı sıra güncel ve sektörel pek çok konu hakkında bilgi ulaştırmak,

Yurt dışındaki gelişmeleri takip etmek adına farklı platformlarda bulunmayı ve organizasyonlara üye olmayı planlamaktadır.