Koruyucu diş hekimliği geliştirilsin

18-03-2009

ADANA (A.A) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel, Türkiye''de halkın ağız ve diş sağlığının iyi durumda olmadığını belirterek, ''''Bu konuda devletin geleceğimizin teminatı olan çocuklardan başlayan ve koruyucu diş hekimliğini öne alan bir sağlık politikası tespit etmesi gerekli'''' dedi. 


Prof. Dr. İlter Uzel, ağız ve diş bakımının insan sağlığı için son derece önemli olduğunu, ancak bu konuya yıllardır hiçbir devlet yönetiminin sağlıklı bir politikayla yaklaşmadığını savundu. 


Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin, sadece tedavi edici diş hekimliği değil, koruyucu diş hekimliğine de yansıdığını belirten Uzel, bu gelişmelerden Türkiye''de yeterli düzeyde faydalanılamadığını ifade etti. 


Uzel, özellikle çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda ilk görevin devlete düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: 


''''Türkiye''de halkın ağız ve diş sağlığı iyi durumda değil. Bu konuda devletin geleceğimizin teminatı olan çocuklardan başlayan ve koruyucu diş hekimliğini öne alan bir sağlık politikası tespit etmesi gerekli. Bu konu Türkiye''de uzun yıllardır ihmal edilmiş. Ancak burada kabahati yönetimlerde değil, diş hekimlerinde aramalı. Ne üniversiteler, ne de meslek örgütleri devlete tutarlı bir ağız ve diş sağlığı projesi sunamamışlar. Ayrıca Türkiye''de tedavi edici diş hekimliğinin gelişmesiyle, çürük diş lerin doldurulması, çekilen diş lerin yerine protez yapılması, hem devleti hem de şahısları önemli maddi zarara uğratmıştır.'''' 


Uzel, koruyucu diş hekimliği uygulamasını gelişmiş ülkelerin uzun yıllar önce başardığına dikkati çekerek, ''''İsveç, Almanya, İtalya, Rusya, Fransa, ABD, İngiltere gibi ülkeler çocuklarda uyguladıkları programlarla onların ağız ve diş sağlığını iyileştirmişler, çürüklerini azaltmışlar. Bu bağlamda bazı İskandinav ülkelerinde diş hekimliği fakültelerinin kapandığını biliyoruz'''' diye konuştu. 


'''Başarılı olmuş ülkeler model alınabilir''''

 Prof. Dr. Uzel, hükümet yetkililerinin konuyu iyi bilen uzman kişilerin katkısıyla yol haritası hazırlaması ve bu konuda zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. 


Bunun zor bir uygulama olmadığını anlatan Uzel, ''''Koruyucu diş hekimliğini öne alan bir sağlık politikası izlenmesi konusunda başarılı olmuş bir ülke model alınabilir. İsviçre modeli ve ABD''nin bu konuda başarılı olan bir eyaleti örnek alınabilir. Böylece sorun çözülebilir'''' dedi. 


Uzel, diş sağlığının özellikle kırsal kesimlerde çok daha kötü olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: 


''''Bırakın dolgu yaptırmayı daha 15 yaşındaki çocukların ağzı çürük diş dolu. Çünkü bir ağız ve diş sağlığı politikamız olmamış. Bu konuda devletin iyi planlanmış bir ağız diş sağlığı politikası olmalı ve bu politika da hiçbir zaman iktidarlarla değişmemeli.''''

  

SGK diş tedavisinde özele açılıyor

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), diş tedavisinde serbest diş hekimleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla sözleşme yapmaya hazırlanıyor.


Alınan bilgiye göre, kurum, Danıştay''ın diş tedavileri konusunda verdiği kısmi yürütmeyi durdurma kararının ardından, bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmeyi planlıyor.


Danıştay kararının ardından, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)''nin “özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi yapılmasıyla” ilgili hükümlerini yürürlükten kaldıran kurum, ilgili bakanlıkların da dahil olduğu bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar sonunda, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimleriyle sözleşme yapılarak sigortalıların buralardan da hizmet alması amaçlanıyor.


Çalışmalara, SGK''nın yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri katılıyor.


Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında serbest diş hekimleri ile özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinden hizmet alınmasına yönelik bir ön çalışma yürüten yetkililer, yapılacak sözleşmelere esas olmak üzere şu konular üzerinde çalışıyor:


* Ağız ve diş sağlığına yönelik kurumca ödenecek tedavi kalemlerinin belirlenmesi.

*Söz konusu tedavi kalemlerinden hekim başına aylık kota belirlenmesi.

* Sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucularınca sağlık hizmeti verilen kişilere yapılacak/yapılan ağız ve diş sağlığı tedavilerinin ağız içi kamera kullanmak suretiyle elektronik ortama taşınması.

* Elektronik ortamda takibin sağlanması konusunda SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile entegrasyon sağlanması.


“Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi yapılmasıyla” ilgili hükümlerin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, yeni bir düzenlemeye kadar sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ağız ve diş sağlığı tedavi talepleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak.


Diş hekimi başına 13 bin 3 hasta

Türk Diş hekimleri Birliği ise SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (TDB)''ne gönderdiği bir yazıyla, diş tedavilerinin sadece resmi sağlık kurum kuruluşlarınca karşılanmasına yönelik düzenlemeye tepki gösterdi. Türkiye''de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin büyük ölçüde muayenehanelerde ve özel sağlık kuruluşlarında verildiği belirtilen yazıda, SGK''nın yaptığı, “bu hizmetin sadece resmi sağlık kurumlarından alınması halinde bedelini ödeyeceğine ilişkin” düzenlemenin, “gerçekçi olmadığı ve hizmete erişimi tümüyle engelleyici” nitelikte olduğu savunuldu. Yazıda, şunlar kaydedildi:


“SGK''nın, kapsamındaki nüfusun ağız ve diş sağlığı hizmetlerini, Sağlık Bakanlığı tesislerinden alması halinde, diş hekimi başına düşen hasta sayısı 13 bin 3 olacaktır. Hiçbir Avrupa ülkesinde böylesine bir ortalama görülmemektedir.


Hak sahiplerinin sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve bu çerçevede ağız- diş sağlığı hizmetlerinin yaygın olarak sunulduğu muayenehanelerden hizmet alınması gerekirken, mevcut sevk uygulamasının dahi yürürlükten kaldırılmış olması, gerek kamuoyu ve gerekse tarafımızdan anlaşılamamıştır.”


Yazıda, söz konusu işlemin yeniden değerlendirilmesi ve başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından doğrudan hizmet alımı yönündeki düzenlemelerin ivedi olarak sonuçlandırılması talep edildi.