Özel Hastanelere Şok Karar

03-07-2019

Özel hastanelere şok karar 

Özel hastanelerin, yüzde 30'un üzerinde ücret talep ettiği itiraz başvurusu Danıştay tarafından reddedildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, özel hastanelerin sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 30'una kadar ek ücret alabilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Böylece Danıştay hastayı korumuş oldu.

Özel Hastaneler daha fazla ücret talebi için yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 30'una kadar ilave ücret alınabileceği yönündeki Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Davacı dernek, dairenin bu kararına itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi.

Talebi görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Böylece Danıştay, hastayı korumuş oldu. Buna göre özel hastaneler sağlık hizmetleri bedelleri üzerinden yüzde 30'dan fazla ücret alamayacak