Reklam Teşvikleri Uygulaması Çalışmaları

18-01-2018

Reklam Teşvikleri Uygulaması Çalışmaları

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan bildiride ülkemiz televizyon kanallarının Avrupa'da faaliyet gösteren uzantılarında yabancı dilde yapılan reklamlara verilen teşviklerin kaldırıldığı söylenmektedir. Dernek yönetimimiz tarafından değerlendirilen bu bildiri ile söz konusu kısıtlamanın sağlık turizmine negatif etkisi olacağı sonucuna varıldı. Uygulama kapsamının değişmesi için çalışmalar başlatıldı. İlk olarak ilgili makamlara dilekçe gönderimi gerçekleşti. Gönderilen dilekçelerin içeriği şu şekildedir;12.01.2018
Sayın: 

Yakalanan büyüme trendinin devam etmesi ve cari açığın kapatılması için geliştirilen teşvik sistemi ülkemiz ekonomisine etkin katkıda bulunmuştur. Teşvik sistemi kapsamında televizyon reklamlarına verilen desteğin hizmet ihracatımıza olumlu etkisi olmuştur. Sağlık turizmi gerçekleştiren birçok sağlık merkezi de bu teşviklerden yararlanmış ve sektörümüz hizmet ihracatının önemli bir kalemi olarak ülkemiz ekonomisine değer katmıştır.

Bu kapsamda yurt dışında faaliyet gösteren Türkçe yayın yapan televizyon kanalları vasıtası ile hem yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımıza hem de yabancı ülke vatandaşlarına erişebilmekteyiz. Bu kanallarda yapılan tanıtımlar ile potansiyel sağlık turizmi katılımcılarına kolayca ulaşabilmekte, ülkemizden hizmet alınması için ülkemizi cazip hale getirmekteyiz. Sağlık turizmi katılımcılarının son yıllarda gösterdiği talebin, ülkemiz sağlık kurumlarına dolayısı ile ekonomisine değer kazandırdığını ve cari açığı hafiflettiğini düşünmekteyiz. Mevcut konjonktürde sektör olarak görüşümüz bahsi geçen televizyon kanallarında gösterilen reklamların birçok tarafa kazanç sağladığına yöneliktir. Bu bağlamda ülkemizin ekonomik şartları daha iyi noktalara erişinceye kadar kanallarımızın yurt dışı uzantılarında verilen reklamların teşvik kapsamına alınmasını arz ederiz.

Saygılarımla,

Ahmet Selvi
Diş Hekimi
Yönetim Kurulu Başkanı
ADİSSAD (Ağız, Diş Sağlığı Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Derneği)