Sağlıkta Kalite Standartları Sürüm 6 Yayınlandı

12-10-2020

Genel Müdürlük web sitesinde SKS Hastane (sürüm 6) çalışmalarını sonlandırdığı duyurusunu yapmıştır. Ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde 14.03.2020 tarih ve  64047795-041.02-E.474 sayılı makam onayı doğrultusunda yayınlanan SKS Hastane (Sürüm 6) seti kapsamında uygulama yapılması gerektiği bilgisi paylaşılmıştır. Ekim 2020 tarihi itibariyle gerçekleştirilecek sağlıkta kalite değerlendirmelerinde, SKS Hastane (Sürüm 6) setinin esas alınacağı ve setin kitap formatına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirimleri de yapılmıştır. Daire başkanlığı konuyu şu şekilde dile getirmiştir;

Ülke genelinde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması amacıyla geliştirilen Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında kalite çalışmaları yürütülmektedir. 

Türkiye Sağlıkta Kalite sisteminin yapıtaşlarından birisi olan sağlıkta kalite standartları ile ülke genelinde sağlık adına hizmet sunan her kuruluşa ulaşılması ve kalite kültürünün oluşturulması amaçlanmaktadır. Kalite çalışmalarının, sürekli yenilenen ve gelişen bir yapıya sahip olması nedeniyle geliştirilen setler üzerinde güncel gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak revizyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında hastanelerin kullanımına sunulan SKS Hastane (Versiyon 5) seti üzerinde devam eden revizyon çalışmaları tamamlanmış ve yenilenmiş şekli ile SKS Hastane (Sürüm 6) kullanıma hazır hale getirilmiştir. Mezkûr sete toplam sekiz yeni bölüm eklenmiş, mevcut standart ve göstergeler üzerinde ulusal ve uluslararası gelişmeler ve güncel çalışmalar dikkate alınarak gerekli değişiklikler yapılmış olup yeni eklenen her bir bölüm, standart geliştirme algoritması esas alınarak geliştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz yayın komisyonu tarafından söz konusu setin, 1156 sayılı yayın numarası ile yayınlanması uygun görülmüştür. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince, hastanelerin SKS Hastane (Sürüm 6) setinde yer alan sağlıkta kalite standartlarına uygun çerçevede düzenlemeler yapmaları, SKS esas alınarak yapılan öz değerlendirmeler ve sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.