USHAŞ ile İşbirliği Değerlendirmesi

08-01-2021

Toplantıda gündem olarak USHAŞ ile iş birliği yapmak, hasta dağıtım anahtarına katkıda bulunmak, Tuskanet akreditasyonu, dental sektöre özel sağlık turizmi platformu kurulması, Covid-19 aşısının dental sektöre ulaşması gibi konular belirlenmişti. Yönetim kurulu üyeleri konular üzerine fikirlerini paylaştı.

USHAŞ ile iş birlikteliğinin önemi vurgulandı, oluşturulacak dağıtım anahtarının ise adaletli olacağı konusunda düşünceler beyan edildi. Dağıtım anahtarının yapay zeka destekli ve dijital olması bununla birlikte şeffaf, denetlenebilir ve kapsayıcı olması gerektiğine dair fikir birliği oluştu.

Sağlık turizmi hastalarının destinasyon seçmesinde belirleyici olan önemli parametrelerden birinin de akreditasyon olduğu konuşuldu. Tuskanet’in bağlı olduğu çatı marka ile hastalara cazip geleceği gibi standartlarının da özel sektör tarafından kaliteyi düşürmeden uygulanabilir olacak şekilde uyarlanması gerektiği kanısı oluştu.

Tüm dental sektörü kapsayacak şekilde kurulacak dental sağlık turizmi platformunun öncelikle sektör paydaşlarına ve sonrasında tüm ülkeye faydalı olacağı konusunda mutabık kalındı.

Aşı hakkında mesleği gereği yüksek risk altında bulunan ağız ve diş sağlığı çalışanlarının ihmal edilmeyeceği, aşıya erişme konusunda zorluk çekilmeyeceği şeklinde değerlendirmeler yapıldı.