ADİSSAD Ankara SGK Toplantısı Gerçekleşti

05-02-2015

SGK Politika ve Proje Daire Başkanı Sayın Dr. Mümine Nurdan Doğukan moderatörlüğünde “Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Politikaların Belirlenmesi“ gündemi ile Ankara SGK Başkanlığında, ADİSSAD yetkililerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Ayrıca TDB, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli Üniversitelerimizin Diş Hekimliği Fakültesi Dekanları da toplantıya katılım sağladılar.

Toplantıda ağırlıklı olarak Koruyucu Diş Hekimliği konuları konuşulmuş, dolaysıyla bu hizmetin verilebilmesi için de SGK’nın Özel Ağız ve Diş Sağlığı kuruluşlarından hizmet Satınalması konusu gündeme gelmiştir.

Adissad Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selvi; Koruyucu Diş Hekimliğinin önemine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştur:

“Ülkemizde her bir vatandaşımızın 2 yılda bir diş hekimine gittiğini, oysa Avrupa’da bu ortalamanın yılda 5 kez olduğunu, ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşlarımızın hekime gitmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla bir takım çalışmaları sıralamıştır.
İhmal Edilen Bir Diş çekildiği zaman, 4-23 Kat fazla Harcamayı Beraberinde getirdiğini, bunun ise hem SGK harcamaları hem de kişisel harcamalar açısından sürdürülemez olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Diş çekiminin önlenmesi ve ağız sağlığının korunması ile pek çok sistematik hastalığın önleneceğini ve tüm sağlık bilimcileri tarafından paylaşılmakta olduğunu ifade etmiştir. Bunun da SGK’ya maliyetinin dikkate alınması gerektiğini söylemiştir.

Zamanında yapılmayıp, ihmal edilen tedavilerin ekonomik boyutunu göz önüne aldığımızda; dolgu yapılmayan her çürük diş kanal tedavisi gerektirir ve bu da dolgunun 4 katı maliyet anlamına gelmektedir. Yine ihmal edilirse o diş çekilmekte ve yerine diş koymak (kaplama yapmak) dolgu maliyetinin 10 katına çıkmış olacaktır. Eğer implant yapılırsa dolgu maliyetinin 23 katı bedel ödemek gerekeceğini vurgulamıştır.

Gelişmiş ülkelerde çocukluk yaşlarından itibaren Diş Hekimlerine gidilmesinin zorunluluk olduğunu, Avrupa’daki sigortaların erken teşhisi sağlamak amacıyla 6 ayda bir muayeneye gidenlere özel indirimleri bulunduğunu, gitmeyen kişilerin ise Diş Sağlığı hizmetinden fazla ücret ödeyerek yararlanabileceğini belirtmiştir.
Ülkemiz vatandaşlarının bekleyen 330 milyon civarında bir diş tedavi işlemi olduğunu, devlet ADSM’lerinde bunun ancak yılda 1/10’unun yapılabildiğini, bu birikimin de en az 10 yolda eriyebileceğini, dolayısıyla özel sektörden hizmet almanın ve işbirliğinin önemini vurgulamıştır.” 


Toplantı katılımcıları aşağıda ki konular hakkında ayrıca görüş bildirilmişlerdir:

- Özel Sağlık Kuruluşlarından özellikle koruyucu Sağlık Hizmetleri ile ilgili Diş Hekimliği Hizmeti Satın alınması
- Engellilerin Diş Tedavilerinde sevksiz tedavi imkânının sağlanması
- Vatandaşlarımızın Ağız ve Diş Sağlığı hakkında farkındalığının artması ve bilinçlendirme yapılması ile ilgili Kamu Spotları hazırlanması.