Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri Toplandı

09-10-2012

Adissad üyeleri 6 Ekim cumartesi günü sektörde yaşanan sıkıntıları görüşmek üzere bir araya geldi. 

Toplantı, özel bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Yurtdışı Tanıtım Destekleri ile ilgili sunumla başlayan toplantıda, Yatırım Teşvikten ve Kobi Desteklerinden faydalanılması noktasında, ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulmasına karar verildi.

SGK ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Özel sektörle SGK anlaşmasının birkaç yıl daha süreceği belirtilirken, yapılması düşünülen sevklerle ilgili bilgi aktarıldı.

Toplantıda söz alan üyelerimizle;
Adissad'ın daha aktif rol alması gerektiği, 
Kanunların ve Yönetmeliklerin daha çağdaş hale gelmesi için TBMM’de bulunan Diş Hekimleri ve Sağlık Bakanlığı Yetkilileri , 
Tanıtım ve Bilgilendirme Cezalarının haksız yere kesilmesi sebebiyle Reklam Kurulu, 
Yatırım Teşvikten Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşlarının da faydalanması için Ekonomi Bakanlığı, 
Sağlık Turizminde Türkiye’nin Ağız ve Diş Sağlığında daha aktif rol alması için ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulması konuları karara bağlanmıştır. 

Verimli geçen Toplantının Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik ve Muayenehanelerin gün geçtikçe artan sıkıntılarına çözüm için Adissad çatısı altında toplanılması gerekliliği vurgulandı.