ADİSSAD SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER TOPLANTISI

05-11-2009

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Muayenehane sahipleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Kurum ve Kuruluşların Sıkıntıları, Diş hekimlerinin Sıkıntıları ve SGK anlaşmalarıyla ilgili Barcelo Topkapı Eresin Hotel de toplantı yapılmıştır. Toplantı sonunda Diş Hekimlerinin sıkıntıları, sektörün durumu ve Diş Hekimleri odalarının üyelerine karşı yaklaşımları ele alınmıştır. Toplantı sonunda Diş Hekimlerinin zorda olduğu, SGK anlaşmasının gerekliliği, Diş Hekimliği Birliği ve Odalarının üyelerinin haklarını yeterince savunamadığı, SGK Anlaşma sürecinin iyi yönetilemediği gibi görüşler ortaya çıkmıştır.

Tüm Sektörden katılımcıların olduğu istişare toplantısı olumlu bir şekilde son bulmuştur.