Dental Sağlık Turizminde Yeni Dönem!

14-10-2020

Dental Sağlık Turizminde Yeni Dönem!

Devletin sağlık turizmine verdiği önem ile 2019 yılında kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile ADİSSAD üyeleri ve sektörün önemli temsilcileri bir araya geldi.

Sağlık turizminin önemi konusunda ülke farkındalığımızın artması ile bu konu özelinde kamu ve özel sektör çalışmalarına hız kazandırmıştır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin de ihracının önemini katıldığı her platformda dile getiren ADİSSAD, USHAŞ ile sektörümüzün önde gelen temsilcilerini bir araya getirmiştir.

Yapılan görüşmede; tanışma, dental sektörün sağlık turizmi kapsamında önemi ve yaşadığı sorunlar, yurtdışı hasta profili ve ulaşım kanalları, dental sektörde kalite ve akreditasyon konuları özetle işlenmiştir. Bu konular özelinde çalışmalar yapmak, dental sağlık turizmini daha da ileriye taşımak amacı ile aksiyonlar almak ve görüşmelere devam edilmesi gerektiği kararına varılmıştır.

Odağımız Dental Sağlık Turizmi olmalı!

ADİSSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dişhekimi Ahmet Selvi “derneğimizin odağı sağlık turizmi olarak belirlenmiştir. Ülkemizin 2023 hedefi 10 Milyar USD sağlık turizmi geliri elde etmektir. Yanı başımızda 512 Milyon nüfus ile AB ülkeleri yer almaktadır. Bu nüfusun ağız ve diş sağlığı için harcamaları 75 Milyar USD’ı bulmaktadır. Hastaların yarısından fazlası ülkelerindeki fiyatları yüksek bulmaktadır. Dental sektör paydaşları olarak ciddi sağlık turizmi gelirleri elde edebiliriz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

USHAŞ faaliyetlerine hız kazandırırken pandemi engeline takıldı.

USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Salih Kenan Şahin USHAŞ’ın 2019 Şubat ayında kurulduğunu ve tam faaliyetlerine hız verirken pandemi engeline takıldığını belirtti. Pandemi sonrasında ise beklentileri en doğu şekilde karşılayacaklarını söyledi.

Sağlık turizminde çok ciddi bir başarı söz konusu!

Sayın Şahin katıldığı her toplantıda benzer eleştiriler ile karşılaştığını söyledi fakat bu duruma farklı bir perspektiften bakınca büyük bir başarı söz konusu olduğunu iletti. Dünyanın en iyi sisteminde bile sorunlar olacaktır. Bu sorunları hep beraber aşacağız diye beyanda bulundu.

Sağlık turizmi bağlamında en önemli hayat sahibi olan yapı dental sektör!

Ağız ve diş sağlığı merkezlerimizin dünya ile rekabet halinde olduğu, sistemin iyi yürüdüğü fakat bazı kayıt dışı durumların söz konusu olduğu bunu da sektörün paydaşlarının çözeceği vurgusu yapıldı. Bugün dental sektörün sağlık turizmi kapasitesi bir türlü belirlenemiyor, fakat iyi biliyoruz ki burada ciddi bir potansiyel söz konusu.

USHAŞ’ın yetkisi var!

USHAŞ yetki ve finansal kaynak konusunda sorun yaşamayan bir kurum. Tek eksiği birikim ve bu eksiğini gidermek için dental sektör paydaşları ile birlikte yol alacak.

Kendimize inanmamız lazım.

Ağız ve diş sağlığı kuruluşlarının ciddi kaliteli yapılar olduğunu biliyorum, birkaç marjinal ve merdiven altı yerler var fakat bunlar çok az. Var olan kalitemizi daha ileri noktalara taşıdığımız zaman bunu da dünyaya tanıtmamız lazım burada da USHAŞ devreye girecek.