Koronavirüsün bulaştırıcı olduğu en yüksek dönem?

19-04-2020
Araştırma: Koronavirüsün bulaştırıcı olduğu en yüksek dönem hangisi?
Semptomların başladığı dönemde en yüksek viral yüke boğaz sürüntülerinde rastlanırken, en bulaştırıcı olunan dönemin semptomların başladığı dönemde ve onun hemen öncesinde olduğu sonucuna varıldı.

MEDİMAGAZİN-Çin’de bir grup araştırmacı tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde Nature’da yayınlanan bir çalışmada laboratuarda tanısı doğrulanmış 94 Kovid-19 hastasının bulaştırıcılık profili değerlendirildi. 

Semptomların başladığı dönemde en yüksek viral yüke boğaz sürüntülerinde rastlanırken, en bulaştırıcı olunan dönemin semptomların başladığı dönemde ve onun hemen öncesinde olduğu sonucuna varıldı.

Sekonder vakaların % 44’ünün, indeks vakaların presemptomatik evresinde iken enfekte olduğu tahmin ediliyor. 

Çalışmaya dahil edilen hastalar tümü Çin’in  Guangdog eyaletinde bulunan Guangzhou Eighth People’s Hospital’a başvuran ve orta şiddette pnömoni geçiren (ateş ve/veya respiratuar semptomlar ve radyolojik bulgular) Kovid-19 tanısı laboratuarca doğrulanmış hastalardı. Yarısı kadın, yarısı erkekti ve median yaş 47 idi. 

Bulaştırma çiftleri seçilirken; son on dört gün içinde Kovid-19’dan etkilenmiş bir bölgeye seyahat etmemiş ve bulaştırıcı olduğu düşünülen kişi haricinde Kovid pozitif olan ya da şüpheli olan kişilerle teması olmayan kişiler bulaşan olarak tanımlandı. Ayrıca bulaştırıcı - bulaşan çiftlerinin ortak bir Kovid-19 kaynağına maruz kalmamış olması şartı arandı.

Bu 94 hastadan, semptomların başlangıcından 32 gün sonrasına kadar toplam 414 boğaz sürüntüsü alındı. Viral yük semptomlardan hemen sonra yüksek olup 21. güne doğru anlamlı derecede azalıyordu. Cinsiyet, yaş grubu ve hastalık aktivitesine göre viral yüklerde bir farklılık gözlenmedi. 

Analizler bulaştırıcılığın, semptomlar başlamadan 1-7 gün önce başladığını, semptom başlangıcından 0-2 gün önce peak yaptığını ve presemptomatik bulaştırıcılığın % 46 - % 55 civarında seyrettiğini gösterdi.

SARS için bulaştırıcılık, semptomlar başladıktan sonraki 7-10 günde artıyordu. 

Buna göre, Kovid-19 pandemisinde hastalığı kontrol altına almak için alınan tedbirler, presemptomatik dönemdeki bulaştırıcılığın yüksek olasılığı hesaba katılarak ayarlanmalı. Çünkü presemptomatik bulaştırıcılığın yüksek olması ne yazık ki semptomlar başladıktan sonra alınan izolasyon, sosyal mesafe, el yıkama, yüz maskesi gibi önlemlerin tümünün etkinliğini azaltıyor.

 

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Kaynak: Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19