Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018 Yayınlandı

16-10-2020

Özel dental kurumlar büyüyor.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018 verilerine göre ağız ve diş sağlığı hizmeti veren 3229 kurum ve bu kurumlarda 24970 ünit vardır. Özel sektörün toplam içerisinde 2184 kurum ve 9100 ünit ile varlığını sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıla göre özel sektördeki kurum sayısı yaklaşık 12%, ünit sayısı ise yaklaşık 14% artış göstermiştir.

 Toplumun diş hekimi ziyareti alışkanlıkları değişiyor. 

Aynı dokümanda yer alan bilgilere göre ülkemizde diş hekimi ziyaret sayılarında da artış olduğu sonucuna varılmaktadır. 2017 yılında her 100 kişiden 61 kişi diş hekimi ziyaret ediyorken 2018 yılına gelindiğinde ise bu sayı 65 kişi olarak gerçekleşmiştir.

 Diş hekimi sayısında büyük artış!

Diş hekimi sayısı 9% artış göstermiştir. Toplam 30615 diş hekimi 2018 yılı kayıtlarında yer almaktadır. Hekimlerimizin 15557’si özel sektörde görev almaktadır. Ülkemizde 100.000 kişiye düşen diş hekimi sayısı 34’den 37’ye yükselmiştir.

 Diş hekimi sayısı artmaya devam edecek.

YÖK’de yer alan bilgilere göre 2017’den 2018’e gelindiğinde 50 olan diş hekimliği fakülte sayısı 63’e yükselmiştir. 2017 yılında fakültelerinde öğrenim gören 21285 öğrenci varken bu sayı 2018 yılında 24869 olarak gerçekleşmiştir. Mezun sayısı da ilgili yıllar baz alındığında yaklaşık 400 fazla gerçekleşerek 2980 olmuştur.

 

Dental sektör ve genel sağlık sektörü ile ilgili daha fazla veriye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018