SGK diş tedavisinde özele açılıyor

18-03-2009

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), diş tedavisinde serbest diş hekimleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla sözleşme yapmaya hazırlanıyor.


Alınan bilgiye göre, kurum, Danıştay''ın diş tedavileri konusunda verdiği kısmi yürütmeyi durdurma kararının ardından, bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmeyi planlıyor.


Danıştay kararının ardından, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)''nin “özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi yapılmasıyla” ilgili hükümlerini yürürlükten kaldıran kurum, ilgili bakanlıkların da dahil olduğu bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar sonunda, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimleriyle sözleşme yapılarak sigortalıların buralardan da hizmet alması amaçlanıyor.


Çalışmalara, SGK''nın yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri katılıyor.


Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında serbest diş hekimleri ile özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinden hizmet alınmasına yönelik bir ön çalışma yürüten yetkililer, yapılacak sözleşmelere esas olmak üzere şu konular üzerinde çalışıyor:


* Ağız ve diş sağlığına yönelik kurumca ödenecek tedavi kalemlerinin belirlenmesi.

*Söz konusu tedavi kalemlerinden hekim başına aylık kota belirlenmesi.

* Sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucularınca sağlık hizmeti verilen kişilere yapılacak/yapılan ağız ve diş sağlığı tedavilerinin ağız içi kamera kullanmak suretiyle elektronik ortama taşınması.

* Elektronik ortamda takibin sağlanması konusunda SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile entegrasyon sağlanması.


“Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi yapılmasıyla” ilgili hükümlerin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, yeni bir düzenlemeye kadar sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ağız ve diş sağlığı tedavi talepleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak.


<b>Diş hekimi başına 13 bin 3 hasta</b>

Türk Diş hekimleri Birliği ise SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (TDB)''ne gönderdiği bir yazıyla, diş tedavilerinin sadece resmi sağlık kurum kuruluşlarınca karşılanmasına yönelik düzenlemeye tepki gösterdi. Türkiye''de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin büyük ölçüde muayenehanelerde ve özel sağlık kuruluşlarında verildiği belirtilen yazıda, SGK''nın yaptığı, “bu hizmetin sadece resmi sağlık kurumlarından alınması halinde bedelini ödeyeceğine ilişkin” düzenlemenin, “gerçekçi olmadığı ve hizmete erişimi tümüyle engelleyici” nitelikte olduğu savunuldu. Yazıda, şunlar kaydedildi:


“SGK''nın, kapsamındaki nüfusun ağız ve diş sağlığı hizmetlerini, Sağlık Bakanlığı tesislerinden alması halinde, diş hekimi başına düşen hasta sayısı 13 bin 3 olacaktır. Hiçbir Avrupa ülkesinde böylesine bir ortalama görülmemektedir.


Hak sahiplerinin sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve bu çerçevede ağız- diş sağlığı hizmetlerinin yaygın olarak sunulduğu muayenehanelerden hizmet alınması gerekirken, mevcut sevk uygulamasının dahi yürürlükten kaldırılmış olması, gerek kamuoyu ve gerekse tarafımızdan anlaşılamamıştır.”


Yazıda, söz konusu işlemin yeniden değerlendirilmesi ve başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından doğrudan hizmet alımı yönündeki düzenlemelerin ivedi olarak sonuçlandırılması talep edildi.


Kaynak: A.A.