ÖZEL SEKTÖR DAYANIŞMASI

21-03-2009

Diş Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Poliklinikleri, Muayenehaneler Tek Çatı Altında…
Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Derneğini ( ADİŞSAD ) ağız ve diş sağlığı sektöründe faaliyet gösteren diş merkezleri, diş poliklinikleri ve dişhekimi muayenehanelerinin dayanışma içinde problemlerini çözmek, en son ve modern tekniklerin kullanılması için üyelerine yol göstermek, resmi ve özel kurumlar nezdinde dernek üyelerimizi temsil ederek haklarını aramak, hizmet kalitelerinin arttırılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. 

SGK Ağız ve Diş Tedavisi Hizmet Alımının Özel’e Açılması
Bir tarafta özel diş hekimliği hizmeti sunan ve sayısı devamlı artan, halkımıza ağız ve diş sağlığı konusunda modern donanımları ile hizmet vermek isteyen özel sağlık kuruluşları bulunmakta, diğer tarafta da ağız ve diş sağlığı hizmeti almayı bekleyen milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Bu unsurlar yıllardır bir araya getirilememiştir.
ADİŞSAD olarak bu unsurları bir araya getirerek diş tedavi hizmeti bekleyen halkımıza optimum fiyatlarla SGK & Sağlık Bakanlığı işbirliği ile merkez, poliklinik ve muayenehanelerin hizmeti vermeyi sağlamak, kamu yararı açısından önemli bir adım olacaktır düşüncesindeyiz. 

ADİŞSAD’ın diğer öncelikli hedefleri şunlardır:
Son yıllarda Sağlık alanında yapılan reformların diş hekimliği alanında da gerektiği şekilde yapılmasını sağlamak, hızlandırmak, katkıda bulunmak, bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı (SGK) arasında gerekli görüşme ve işbirliği yaparak, devletle makul koşullarda süratle anlaşmayı sağlamak,
Diş Hekimlerinin Oda ile yaşadıkları sorunların çözümünde etkin rol oynamak,
Üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmak,
Ağız ve Diş Sağlığı hakkındaki kanun, tüzük ve yönetmelikleri günümüz ihtiyaçlarına uygun yeniden düzenlenmesini sağlamak
Daha estetik daha işlevsel tabelalara sahip olabilmek,
Ağız ve Diş Sağlığı konusunda halkımızın menfaatine olan bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak,
Uluslararası platformlarda Türk Diş Hekimliğinin daha güçlü temsil edilmesini sağlamak,
Dental Sağlık Turizminin ülkemizde hak ettiği yere gelmesini sağlamak ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kurumlarla fuar organizasyonları gerçekleştirmek,
Derneğe ait bir yayın organı vasıtasıyla da üyelerimize ADİŞSAD ve üyelerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yanı sıra güncel ve sektörel pek çok konu hakkında bilgi ulaştırmak, 
Yurt dışındaki gelişmeleri takip etmek adına farklı platformlarda bulunmayı ve organizasyonlara üye olmayı planlamaktadır.

ADİSSAD olarak Özel sağlık sektöründeki bütün gelişmeleri, kamu ile özel sektör arasındaki ilişkileri takip edeceğimizin bilinmesini ve bundan sonraki faaliyetimizin takibini arz ederiz.


Saygılarımızla…
ADİSSAD
Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu