Mevzuat-Hukuk Servisi

Ağız, Diş Sağlığı Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Derneği

12-03-2021

VERBİS'e Kayıt Süreleri Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

KVKK, VERBİS'e kayıt sürelerinin 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Detay
18-08-2020

Sağlık Bakanlığı Virüs Tedbirlerini Artırdı

Sağlık Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak yeni önlemler alındığını açıkladı

Detay
23-07-2019

KVKK VE UYGULAMA SÜRECİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE UYGULAMA SÜRECİ

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması tartışmasız olarak bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir.

Detay
04-01-2017

Yeni Yönetmelikte Neler Değişti?

Yeni Yönetmelikte Neler Değişti?

Adissad Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, 23 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yorumladı;

Detay
26-04-2016

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kişisel veri, genel olarak belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bilgilerin tamamı olarak nitelendirilmiştir.

Detay
06-02-2015

Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği Özeti

Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği özetle neler getiriyor?

Adissad Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, 3 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki yeni yönetmeliği yorumladı;

Detay
19-11-2012

SAĞLIK TURİZMİNE CEZA

SAĞLIK TURİZMİ’NE, EKONOMİ VE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEŞVİK VE DESTEK, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN CEZA

SAĞLIK TURİZMİ

Dünyada hızla gelişen bir hizmet sektörü endüstrisi haline gelen sağlık turizmi, on senelik bir gecikme ile de olsa artık Türkiye?de de farkındalık sürecini tamamlamış olup; hükümet, sağlık sunucuları ve turizm şirketleri başta olmak üzere tüm ilgiler tarafından kabul edilmiştir.

Detay
01-08-2012

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TIBBÎ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatında Yapılan Değişiklikler; ?30 Temmuz 2011? tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazete?de yayımlandı.(Resmi Gazete: 19 Temmuz 2011 SALI-Sayı: 27999)

Detay
11-09-2008

SAĞLIK ALANINDA REKLAM VE TANITIMA İLİŞKİN MEVZUAT

SAĞLIK ALANINDA REKLAM VE TANITIMA İLİŞKİN MEVZUAT

TABABET VE ŞUABATI SAN?ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası : 1219
Resmi Gazete
Tarih: 14.4.1928; Sayı: 863

Madde 24 – İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur.

Detay
11-09-2008

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKLAM YASAĞI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKLAM YASAĞI

Özel Sağlık Kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen temel üç yönetmelik bulunmaktadır. Özel Sağlık Kuruluşları açılmaları ve faaliyetleri esnasında bu yönetmeliklere tabidirler. Bunlar;

(1) Özel Hastaneler Yönetmeliği
(2) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
(3) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikleridir.

Detay
24-05-2008

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI NİÇİN REKLAM YAPAMAZ?

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI NİÇİN REKLAM YAPAMAZ?

Özel Sağlık Kuruluşlarının reklam yasağı sektörün malumudur. Milyonlarca dolar yatırım yaparak bina yapan , bir o kadar para harcayarak tıbbi cihazlar alan, onlarca- yüzlerce personel çalıştırarak istihdama katkıda bulunan özel sağlık kuruluşları, maalesef ?özel? olmalarına karşın aslında tam bir kamu kurumu mevzuatı gibi düzenlenmiş, yasaklar ve cezalarla dolu hükümlerle idare edilmeye çalışılmaktadır. Verilen sağlık hizmetinin niteliğiyle hiç ilgisi olmayan reklam yasak ve cezaları, özel sağlık kuruluşlarının en büyük sıkıntılarından biri haline gelmiştir.

Detay
30-04-2008

SAĞLIK HUKUKUNDA HASTANELERİN REKLAM YASAĞI

SAĞLIK HUKUKUNDA HASTANELERİN REKLAM YASAĞI

Av. Esma AKTEN-ÖZCAN HUKUK BÜROSU

Reklam anlayışı; insanlar arasında değiş tokuşun yani şimdiki genel tanımıyla alışverişin başlamasıyla doğmuş ve değişen şartlara ve oluşan ekonomik, sosyal ve kültürel olgulara karşı duramamış sürekli yenilenmiş ve gelişerek hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Detay