Cumhurbaşkanımızdan Taleplerimiz

19-03-2020

Sayın Cumhurbaşkanım,

 

Takdire şayan çalışmalarınız için teşekkür ederiz.  Zatı-alinizin açıkladığı tedbirlerin ilgili sektörler için faydalı olacağına inanıyoruz. Ancak sağlık sektörü bu tedbirlerin içerisinde bulunmamaktadır. Oysa;

 

1.       Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Efektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler ile ilgili Genelge  (Sayı: 14500235-403.99),

2.       Yurtdışından giriş ve çıkışların iptal edilmesi ile sağlık turizmi hasta gelişinin durması,

3.       Diş hekimlerinin sağlık endişeleri,

4.       Hastanın virüs korkusu ile gelmemesi,

5.       Ağız ve diş sağlığı kuruluşlarının SGK hastası bakmaması,

 

Sebebi ile derneğimiz üyelerinin sahip olduğu kliniklerin cirosu sıfıra inmiştir.

İstihdamın öneminin farkındayız ve bunun için derneğimiz üyeleri gayret edeceklerdir.

Bununla birlikte destek verilecek sektörler arasına Sağlık – Ağız ve Diş Sağlığı dahil edilmelidir;

 

Önerilerimiz;

 

1.       Muhtasar ve KDV Tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran Ödemeleri 6’şar ay ertelenmelidir.

2.       Kısa Çalışma Ödeneğinde bürokrasi kaldırılmalı ve bir an önce devreye alınmalıdır.

3.       Mevcut Kredi, Leasing ödemeleri tüm bankalar için geçerli olmak üzere ek bir maliyete gerek olmadan 6 şar ay ötelenmelidir.

4.       İşyeri kira ödemeleri 3 er ay ötelenmeli ve işyeri kiraları ile ilgili bir düzenleme yapılmalıdır.

5.       Sağlık Turizmi Yapan TİM’e kayıtlı sağlık kuruluşlarına faizsiz kredi sağlanmalıdır.

6.       2021 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinde KDV oranı 8%’den 1%’e indirilmelidir.

7.       Korona virüs kitleri Ağız ve Diş Sağlığı Kurumlarına verilmeli bu uygulama ile de hastalara ve hekimlere güven telkin edilmelidir.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

Saygılarımla,

 

Dişhekimi Ahmet  Selvi

Yönetim Kurulu Başkanı

ADİSSAD

Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Derneği