SAĞLIK TURİZMİNDE ÜLKEMİZE YAPILAN İHANET

29-05-2012

SAĞLIK TURİZMİNDE ÜLKEMİZE ve 2023 HEDEFİNE YAPILAN İHANET

Son günlerde çağdaş olmayan mevcut yasa ve yönetmelikler gerekçe gösterilerek Ağız ve Diş Sağlığı konusunda faaliyet gösteren üyelerimizin kendi internet sitelerinden yurt dışı hastalara yönelik yaptığı tanıtım- reklam faaliyetleri ile ilgili verilen cezalar nedeniyle sağlık kuruluşları kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

Şu ana kadar hiçbir teşvik desteği almadığı halde yıllık tahminen 200 Milyon Euro civarında ülkemize katkı sağlayan ve ivmesi hızla artan Ağız ve Diş Sağlığı sektörümüz ve üyelerimiz moral bozukluğu ve kafa karışıklığı yaşamaktadır.

Çünkü,
Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan, basın toplantısında yaptığı sunumda, dış ticaret açığının hizmet Sektörü ihracatı ile hızla kapanacağı bilinci taşıdıklarını, dolayısıyla dört sektör için (Sağlık, eğitim, film ve yazılım) 21.03.2011/27781 Sayılı tebliğ ile Yurt Dışı Tanıtım ve Pazar Araştırma Desteği kararı almış ve genelgesi yayımlamıştır. Fakat daha önce Ticaret Bakanlığın çatısı altındaki Reklam Kurulu, bir çok Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşuna internet sitelerindeki tanıtımlar gerekçe gösterilerek ve ulusal reklam statüsüne sokarak 73.966 TL reklam cezası vermiştir.

İnternet ortamındaki tanıtım ise Yurt Dışından gelecek hastalarımızın Sağlık Turizm Potansiyelini tanıması için çok önemli bir tanışma noktasıdır. Sağlık Turizmi yapan ve rakibimiz olan bütün ülkeler internet sitelerinde fiyat bazlı, teknolojik imkânlar, vaka örnekleri, mekânların fiziki şartları, iç ve dış bina görselleri, uyguladıkları kampanyaları duyurabilirken, ülkemizde bu sayılanların hepsi yasak kapsamına girmektedir. Ekte diğer ülkelerin internet sitelerinden örnekler bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı; Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı adı altında Sağlık Turizmini Teşvik ederek, fiyat listesi vb. yayımlarken; Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla Türk Diş Hekimleri Birliğinin(TDB) mevcut Kanun ve Yönetmelikleri ve TDB’nin çıkarmış olduğu Etik Kuralları (!) gerekçe gösterilerek şikâyetleri dikkate almakta ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları kapanma tehditleri ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Ağız ve Diş Sağlığı Turizmi yapan kuruluşların tanıtımla ilgili tabi oldukları mevzuatın, rekabet etmekte olduğumuz diğer ülkelerin şartlarına ve çağdaş standartlara uygun hale getirilmesi ve bu süreç içerisinde ilgili kuruluşlara daha esnek davranılması gerekmektedir.

Bu bir ayrıcalık talebi değil, ülkemizde sağlık turizminin dünyanın rekabetçi ortamında gelişmesi için yapılması kaçınılmaz olarak gereken konuların hatırlatılmasıdır. Bir tarafta ülkeye döviz girdisi sağlayacak teşvikler verirken, diğer yandan yurtdışına yönelik yapılan reklam faaliyetlerinin cezalandırılması anlaşılması mümkün olmayan bir tutumdur. Şayet bu durum devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluktan kaynaklanmıyor ise; tarafımızdan, birilerinin sağlık turizminin ülkemizde gelişmesini engelleme çabası olarak algılanmaktadır.

Yurtdışından sağlık turisti getirmenin ilk yolu web sitesine sahip olmak ve ülkemizin ayrıcalıklarını bu web sitesinde anlatmaktan geçer. Mevzuattaki sınırlamalara göre düzenlenen bir web sitesi, sağlık turisti için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Sağlık turizmine yönelik olarak düzenlenmiş bir web sitesinde, doğal olarak tedavi ücretleri ve sağlık kuruluşunun teknik imkânları ve benzeri hususlar reklam amaçlı olarak verilecektir. 

Rakip ülkeler bunları yaparken, bunların ülkemizde cezalandırılmasının nedenini algılamakta güçlük çekmekteyiz.
Düzgün olmayan bir pistten nasıl bir uçağın hızlanıp kalkması mümkün değilse, altyapısı hazırlanmamış bir sağlık turizmi hedefinin de gerçeklemesi mümkün değildir. Ülkemizde sağlık turizminin uçuşa geçmesi isteniyorsa öncelikle pist üzerindeki engellerin kaldırılması ve pistin düzgün hale getirilmesi gerekmektedir. Her yaptığı reklam nedeniyle acaba ne kadar ceza alacağım ya da ne zaman kapatılacağım düşüncesinde olan bir sağlık kuruluşundan, yatırım yap, yurt dışından hasta getir, ülkemiz döviz kazansın beklentisinde olmak hiç de insaflı bir tutum değildir.
Bu ülke yükselecekse bu herkesin senkronize çalışması ile olacaktır, yükseleni ayağından tutup çekerek değil. Kamuoyuna saygıyla arz olunur.


ADİSSAD
Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Derneği
Yönetim Kurulu

Yurt dışında hizmet veren rakiplerimizin siteleri: