Dental Sektöre Sağlık Turizminde Devlet Desteği

27-10-2020

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) ve Ağız, Diş Sağlığı Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Derneği(ADİSSAD) işbirliğinde sağlık turizmine yönelik olmak üzere “Dental Sektörde Akreditasyon” süreci başlatılmıştır.

 

USHAŞ Başkanı Sn. Salih Kenan ŞAHİN, USHAŞ Genel Müdürü Sn. Mehmet Ali Kılıçkaya, TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Sn. Figen ÇİZMECİ ŞENEL, TÜSKA Akreditasyon Programları Birimi Sorumlusu Sn. Canan Cengiz ve ADİSSAD Başkanı Sn. Ahmet SELVİ’nin katıldığı bir toplantıda konu etraflıca değerlendirilmiştir. Dental sektörün önemi vurgulanmış ve paydaşların iş birliği yapması kararı alınmıştır.

 

USHAŞ’ın başını çektiği 2023 Sağlık Turizmi hedeflerine ulaşmada etkin sağlık turizmi yapabilmek adına hizmet kalitesinin daha ileri bir noktaya taşınması ve bu durumun uluslararası geçerliliği olan bir kurum tarafından akredite edilmesinin önemi konuşulmuştur. USHAŞ akredite olan kurum sayısını arttırmak hedefi ile ilk olarak ağız ve diş sağlığı kurumları ve sonrasında tüm sağlık sektörü kurumlarını desteklemek istemektedir. Bu bağlamda ilgi duyan ağız ve diş sağlığı kurumları ile uluslararası geçerliliği olan kalite standartları paylaşılacaktır. Buradaki şartları sağlayan kuruluşlar yine uluslararası denkliği olan TÜSKA tarafından değerlendirilecek ve akredite edilecektir. Yakın gelecekte ise sağlık turizmi faaliyetlerinde akreditasyona sahip kuruluşlar ön plana çıkacaklardır. 

 

Sektör paydaşlarımız akreditasyon süreçleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve standartlara göz atmak için TÜSKAnet üzerinden kurumsal üyelik oluşturabilir, ücretsiz bir şekilde içeriklere göz atabilir ve gelişmeleri takip edebilirler. TÜSKAnet portalına  buradan ulaşabilirsiniz. TÜSKAnet portalı hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 

USHAŞ Kimdir?

3 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı üzere Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulmuştur. USHAŞ’ın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

TÜSKA Kimdir?

TÜSKA; dünyada hasta güvenliği, kalite ve sağlık hizmetleri alanlarında akreditasyon faaliyetlerinin çatı markası olan ISQua’nın üyesi ve Türkiye yetkilisidir. (JCI, TEMOS, AHA, AACI gibi enstitüler de ISQua üyesidir) 26 Kasım 2014 tarihli ve 29187 sayılı resmi gazetede yayımlanan kanun TÜSKA’nın resmi dayanağıdır.  2015 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) aynı yıl içerisinde kurulmuştur. Enstitü, görev alanları kapsamında; hem ülkemizde faaliyet sunan sağlık kuruluşlarının kalitesini sürekli iyileştirmeye yönelik hem de uluslararası düzeyde sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamaya yönelik kalite ve akreditasyon çalışmaları planlamaktadır. TÜSEB – TÜSKA’nın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ADISSAD Kimdir?

2008 yılında kurularak dental sektörde ilk olan ve etkili çalışmaları ile sektörde adından söz ettiren ADİSSAD üye; ağız ve diş sağlığı hastanesi, merkezleri, poliklinikleri ve muayenehaneleri ile sektörün her tür kurumunu bünyesinde bulundurmaktadır. Sektöre dair mevzuat çalışmalarında bulunmuş ve sektörün sorunlarının çözümüne katkı sağlamıştır. 2009 yılında SGK ile diş tedavilerinin özel sektörde karşılanması görüşmeleri yapmış, 2013 yılında tanıtım dolayısı ile kurum kapanmalarına karşı Bakanlık ile görüşmeler yapmış ve olumlu sonuçlar yaşanmasına vesile olmuştur. Son yıllarda ülkemizdeki sağlık sektörün gelişimine paralel olarak, sağlık turizmini de odağına almıştır, böylece dental sektörün ağırlını hissettirmek ve büyütmek için faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı ve yetkili diğer otoriteler ile yazışmalar yaparak “Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler” kapsamına dental sektörün de eklenmesini sağlamıştır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.